Temeljna načela Crvenoga križa

Statutom Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca potvrđuje se da se u obavljanju misije Pokret rukovodi svojim temeljnim načelima, koja su usvojena su na XX. Međunarodnoj konferenciji (podrijetlo načela) Crvenoga križa održanoj 1965. godine u Beču i koja se od XXV. Međunarodne konferencije Crvenog križa održanoj 1986. godine u Ženevi nalaze u preambuli Statuta.

Humanost
Pokret nastoji u svim prigodama spriječiti i ublažiti ljudsku patnju.
Njegov je cilj zaštita zdravlja i osiguravanje poštivanja ljudske osobnosti.
Pokret promiče međusobno razumijevanje, prijateljstvo, suradnju i trajan mir među svim narodima.
Međunarodni pokret Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca, nastao u želji da bez diskriminacije pruža pomoć svim ranjenicima na bojnom polju nastoji u svim prilikama spriječiti i ublažiti ljudsku patnju. Svrha Pokreta je zaštita života i zdravlja te osiguranje poštivanja ljudske osobe. On promiče uzajamno razumijevanje, prijateljstvo, suradnju i trajan mir među svim narodima.

Nepristranost
Pokret ne pravi razlike prema nacionalnosti, rasi, vjerskom uvjerenju,
klasnoj pripadnosti ni političkim nazorima.
Vođen isključivo potrebama pojedinaca, on nastoji ublažiti njihove patnje
i dati prednost najhitnijim slučajevima nesreće.
Pokret ne pravi razliku s obzirom na nacionalnu, rasnu, vjersku, klasnu ili političku pripadnost pojedinca, već nastoji ublažiti njegove muke, isključivo vodeći računa o njegovim potrebama, dajući prednost najhitnijim slučajevima unesrećenih.

Neutralnost
Kako bi sačuvao povjerenje svih, Pokret se ne smije opredjeljivati u
neprijateljstvima niti se ikada upuštati političke, rasne, vjerske ili
ideološke rasprave
Da bi očuvao povjerenje svih, pokret se ne opredjeljuje u neprijateljstvima i ne upušta se u rasprave političke, rasne, vjerske ili ideološke prirode.

Neovisnost
Pokret je neovisan, lako su nacionalna društva pomoćna tijela
humanitarnih službi svojih vlada i podvrgnuta zakonima pojedinih zemalja,
ona uvijek moraju sačuvati autonomiju kako bi u svako doba
mogla djelovati u skladu s načelima Pokreta.
Pokret je neovisan. Nacionalna društva, iako su pomoćna tijela humanitarnih službi svojih vlada i podvrgnuta zakonima svojih zemalja, moraju očuvati svoju autonomiju kako bi u svako doba mogla djelovati u skladu s načelima Pokreta.

Dragovoljnost
Pokret je dragovoljan, postoji radi pružanja pomoći i ne pokreće
ga želja za dobitkom.
Pokret je dobrovoljan i ne pokreće ga želja za dobitkom.

Jedinstvo
U svakoj zemlji može biti samo jedno društvo Crvenog križa ili Crvenog polumjeseca.
Ono mora biti otvoreno svima i provoditi svoj humanitarni
rad na cjelokupnom području svojeg djelovanja.
U svakoj zemlji može postojati samo jedno društvo Crvenog križa ili Crvenog polumjeseca. Ono mora biti dostupno svima i provoditi humanitarnu djelatnost na cjelokupnom teritoriju.

Univerzalnost
Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca,
u kojem sva društva imaju jednak položaj i dijele jednake dužnosti i
obveze međusobnog pomaganja, djeluje širom svijeta
Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, u kojem sva društva imaju jednak položaj i dijele jednaka prava i dužnosti uzajamnog pomaganja, svjetski je pokret.