Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 5/2013) – poveznica
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o PPI (NN 85/2015) – poveznica
Kriteriji za naknadu stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 231/2014) – poveznica
Ispravak kriterija za naknadu stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 316/2014) – poveznica
Odluka o imenovanju službenika za informiranje – poveznica
Zahtjev za pravo na pristup informacijama – poveznica
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije – poveznica
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija – poveznica