Klub 100 sačinjavaju dobrovoljni davatelji krvi koji su krv darivali sto i više puta te žene koje su krv darivale sedamdeset i pet i više puta.

  • DDK srpanj 2017

Boris Poredski