28ruj/20

Obavijest o početku provedbe dnevnih aktivnosti u sklopu projekta Veselo, veslo seniori: socijalno uključivanje starijih osoba sa sela kroz učinkovite socijalne usluge

Obavještavamo građane sa područja Pregrade, Huma na Sutli i Desinića, starije od 65 godina, da 01.10.2020. započinjemo sa provedbom dnevnih aktivnosti u sklopu projekta Veselo, veselo seniori: socijalno uključivanje starijih osoba saRead More…