Na prostoru igrališta Osnovne škole Janka Leskovara Pregrada dana 05. listopada 2023. godine održali smo radionice iz prve pomoći za učenike drugih razreda Osnovne škole Pregrade i Osnovne škole Viktora Kovačića iz Huma na Sutli, koji su sudjelovali u programu Jumicar- prometna kultura za najmlađe.

Učenici su se aktivno uključili u saniranje ozljeda, koje mogu nastati za vrijeme boravka u školi, kod kuće ili na putu do škole. Posebno nas veseli što su radionice bile jako dobro prihvaćene od strane učenika, te im na tome zahvaljujemo, kao i njihovim nastavnicama u pratnji.

Više slika pogledajte na poveznici