Gradsko društvo Crvenog križa Zaprešić i ove je godine dio smještajnih kapaciteta u Centru za odmor i rekreaciju Selce ustupilo članovima GDCK Pregrada iz redova darivatelja krvi i članova njihovih obitelji te volontera.

U prvom terminu (mjesec lipanj) 18 članova je sklopilo ugovore za odmor u Centru Selce, a za odmor u drugom terminu (mjesec kolovoz) ugovore je sklopilo 60 članova.

Zahvaljujemo GDCK Zaprešić na dobivenoj mogućnosti boravka članova GDCK Pregrada.