17kol/23

Zahvala

Gradsko društvo Crvenog križa Zaprešić i ove je godine dio smještajnih kapaciteta u Centru za odmor i rekreaciju Selce ustupilo članovima GDCK Pregrada iz redova darivatelja krvi i članova njihovih obitelji teRead More…