U tijeku je volonterska akcija čišćenja okoliša povodom Dana planeta Zemlje u sklopu projekta “VolontirAJMO zajedno kroz krizne situacije”.
Partneri na projektu (Grad Pregrada, Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada, DVD Pregrada, Pregrada.info i LAG Zagorje – Sutla) i njihovi volonteri okupili su se u 9 sati na Trgu Gospe Kunagorske u Pregradi, odakle su krenuli prema Lenartovim stubama i Kunagori.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta: 385.299,32 kuna, od čega je 15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, te 85% iz Europskog socijalnog fonda.
Za više o EU fondovima: www.esf.hr

Više slika na poveznici.