Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada, Grad Pregrada, DVD Pregrada, Pregrada.info i LAG Zagorje – Sutla pozivaju vas na uključivanje u volontersku akciju čišćenja okoliša uz Dan planeta Zemlje, 22. travnja.
Čistit će se dvije lokacije. Jedna ekipa volontera okupit će se u 9 sati na Trgu Gospe Kunagorske u Pregradi, odakle će krenuti prema Lenartovim stubama i Kunagori, dok će se druga u isto vrijeme okupiti kod Velimira Vešligaja u #MOKostel te će krenuti uz dionicu K12 (K2-Zadružni dom-Vešligaji-K13).
Za sve volontere osigurane su vreće, rukavice, majice i osvježenje, a nakon završetka akcije planirana je zakuska u Lovačkom domu u Pregradi. Za tehničku i operativnu podršku zadužena je Niskogradnja Pregrada.
Akcija se provodi u sklopu projekta “VolontirAJMO zajedno kroz krizne situacije”, koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta: 385.299,32 kuna, od čega je 15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, te 85% iz Europskog socijalnog fonda.
Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr.