RADNIK/CA ZA POMOĆ U KUĆI

(preuzeto sa Burze rada)

Radno mjesto

Mjesto rada: PREGRADA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja:Na određeno; novootvoreni poslovi
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena – prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 9.12.2022.
Natječaj vrijedi do: 13.12.2022.
Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad

Posloprimac

Razina obrazovanja: Osnovna škola niži razredi
Završena osnovna škola
Srednja škola 3 godine
Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije: Radnica za pomoć u kući u sklopu projekta Zaželi za Zagorje će raditi na aktivnostima potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju pružajući im pomoć u dostavi namirnica, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova, pomoć pri oblačenju i svlačenju, pomoć kod brige o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), podršku kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, te pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za 6 krajnjih korisnika koje će obilaziti više puta tjedno, te će im pružati odgovarajuću podršku, svaki tjedan će prisustvovati sastanku s terenskim koordinatorom na svojem području s kojim će zajednički onda utvrđivati raspored aktivnosti pružanja potpore krajnjim korisnicima, a tijekom ostatka tjedna će informirati terenskog koordinatora o izvršenim aktivnostima, te eventualnim problemima.

Projekt Zaželi za Zagorje Programa „Zaželi – program zapošljavanja žena-faza III“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Ciljane skupine natječaja su žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na :

– Žene od 50 godina i više : osobna iskaznica;
-Osobe s invaliditetom: nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom;
-Žrtve trgovanja ljudima: uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima;
-Žrtve obiteljskog nasilja: uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja;
-Azilantice: odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP;
-Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. : rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji; -Liječene ovisnice: potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama;
-Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci: potvrda o otpuštanju;
-Pripadnice romske nacionalne manjine: izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini ;
-Beskućnice: rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik;
-Pripadnice ostalih ranjivih skupina – potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine.  

Svaka zaposlena radnica za pomoć će zasnovati radni odnos na određeno vrijeme od 6 mjeseci te zadužiti bicikl, a do korisnika do kojih neće moći doći.
Svaka zaposlena radnica za pomoć će zasnovati radni odnos na određeno vrijeme od 6 mjeseci te zadužiti bicikl, a do korisnika do kojih neće moći doći biciklom će dolaziti pješice ili osobnim prijevozom.

U prijavi na ovaj natječaj kandidatkinje trebaju navesti svoje osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona i po mogućnosti e-mail adresu) te dostaviti sve tražene priloge i informacije.
Priložiti: Prijavu i životopis na hrvatskom jeziku, dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice), dokaz o stečenoj školskoj i stručnoj spremi (preslika svjedodžbe najvišeg stupnja završenog obrazovanja).

Prijavom na natječaj kandidat jamči istinitost podataka i daje privolu Gradskom društvu Crvenog križa Pregrada za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te daje privolu za obavještavanje o rezultatima natječaja na broj telefona naveden u prijavi. Prikupljeni podaci se neće koristiti u druge svrhe. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj. Osoba može u svakom trenutku, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Osobni podaci će se obrađivati u skladu s važećim propisima te opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade podataka prije njezina opoziva. Opoziv privole možete podnijeti osobno u Gradskom društvu Crvenog križa Pregrada, na adresi Kostelgradska ulica 18, Pregrada. Ova privola vrijedi do opoziva.
 

Poslodavac

Poslodavac: HRVATSKI CRVENI KRIŽ,GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA PREGRADA
Kontakt: osobni dolazak: KOSTELGRADSKA 18, 49218 PREGRADA