U sklopu projekta „VolontirAJMO zajedno kroz krizne situacije“ održana je prva dvodnevna edukacija za zaposlenike i volontere organizacija civilnih društava i gradova partnera u projektu.
Cilj edukacije je ojačati kapacitete sudionika za pružanje odgovarajuće reakcije na nastale krizne situacije (potrese, poplave, požare i sl.), kako bi lakše koordinirali budućom nastalom situacijom, aktivnostima i volonterima na području Zaboka, Pregrade i Donje Stubice.
U projektu sudjeluje 13 partnera.
Nositelj projekta je Mreža udruga Zagor, a partneri iz Pregrade jesu #GradPregrada, DVD Pregrada, Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada i Pregrada.info.

Više slika na poveznici