Nakon što su čitav život u svojim različitim ulogama, kao roditelji, djeca, zaposlenici, članovi zajednice, doprinosili i skrbili o mlađima i starijima od sebe, osobe starije životne dobi zaslužuju adekvatno mjesto i ulogu u našem društvu, pravo na aktivno i zdravo starenje, socijalnu uključenost te adekvatnu pomoć i zaštitu u slučaju kada im je ona potrebna.
Da bi se to osiguralo, nužno je djelovati koordinirano, ne samo rekreativno već preventivno, osnaživati obitelj, poticati međugeneracijsku solidarnost, jačati postojeće i razvijati nove resurse koji bi osobama starije životne dobi pružali potrebne usluge i omogućili im kvalitetan život u zajednici.
Grad Pregrada bio je partner Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada u projektu Veselo, veselo seniori u sklopu kojeg je izrađena brošura za obitelj i širu javnost pod nazivom „Starost i starenje“.
Brošura je izrađena u digitalnom i tiskanom obliku u svrhu podizanja svijesti o starijim osobama, razumijevanju statusa starijih osoba, promicanju njihovih znanja i vještina i važnosti međugeneracijske solidarnosti.

BROŠURA