Jedan od ciljeva projekta „Veselo, veselo seniori: socijalno uključivanje starijih osoba sa sela kroz učinkovite socijalne usluge“ je jačanje kapaciteta lokalnih stručnjaka (socijalni radnici, psiholozi, medicinske sestre) koji se uključuju u rad sa ciljnim skupinama projekta.
U tu svrhu dana 28. siječnja 2022. godine proveden je drugi dio edukacije za stručne osobe radi stjecanja novih znanja i vještina koje će primijeniti u svrhu boljeg razvoja socijalnih usluga u zajednici i kvalitete tih usluga, što u konačnici rezultira poboljšanjem kvalitete života osoba starije životne dobi.
Edukaciju je pripremila i vodila koordinatorica edukacija gospođa Nataša Koražija, magistra socijalnog rada i javnog zdravstva.
Prema programu edukacije gđa. Koražija održala je predavanje: „Standardi kvalitete socijalnih usluga“ te organizirala dvije radionice za stručne osobe pod nazivom „Mapa pružatelja socijalnih usluga za starije osobe na području Pregrade, Desinića i Huma na Sutli“ i „Standardi kvalitete u pružanju socijalnih usluga“. Nakon završenog predavanja i radionica uslijedila je završna rasprava i evaluacija edukacije.
Zahvaljujemo svim parterima na projektu i stručnjacima na dolasku i sudjelovanju u programu edukacije.

Više slika na poveznici