Jedan od ciljeva projekta „Veselo, veselo seniori: socijalno uključivanje starijih osoba sa sela kroz učinkovite socijalne usluge“ je jačanje kapaciteta lokalnih stručnjaka (socijalni radnici, psiholozi, medicinske sestre) koji se uključuju u rad sa ciljnim skupinama projekta.
U tu svrhu dana 10. prosinca 2021. godine provedena je edukacija za stručne osobe radi stjecanja novih znanja i vještina koje će primijeniti u svrhu boljeg razvoja socijalnih usluga u zajednici i kvalitete tih usluga, što u konačnici rezultira poboljšanjem kvalitete života osoba starije životne dobi.
Edukaciju je pripremila i vodila koordinatorica edukacija gospođa Nataša Koražija, magistra socijalnog rada i javnog zdravstva.
Prema programu edukacije gđa. Koražija održala je dva predavanja: 1. „Planiranje usluga socijalne skrbi“ i 2. Važnost sinergijskog djelovanja, a organizirane su i dvije radionice za stručne osobe pod nazivom „Mapiranje pružatelja socijalnih usluga za starije osobe“ i „Ja kao karika u lancu“.
Zahvaljujemo svim parterima na projektu i stručnjacima na dolasku i sudjelovanju u programu edukacije.

Više slika pogledajte na poveznici.