Za sudionike projekta „Veselo, veselo seniori“ – socijalno uključivanje starijih osoba sa sela kroz učinkovite socijalne usluge u sklopu dnevnih aktivnosti jednom tjedno se organiziraju kreativne radionice.
U predblagdanskom razdoblju na kreativnim radionicama izrađuju se božićni ukrasi, blagdanske čestitke i prigodni blagdanski crteži.

Više slika pogledajte na poveznici