Sudionicima projekta „Veselo, veselo seniori“ – socijalno uključivanje starijih osoba sa sela kroz učinkovite socijalne usluge organiziran je u sklopu dnevnih aktivnosti virtualni posjet Kubi.
Koordinatorica dnevnih aktivnosti započela je virtualno putovanje sa poznatom Kubanskom glazbom, a zatim je kroz video prezentaciju ispričala sudionicima povijest zemlje, tradiciju, kulturu, gastronomiju, običaje i način života Kubanskog stanovništva.
Na virtualnom putovanju bio je i gradonačelnik Grad Pregrada Marko Vešligaj, koji je kao predstavnik partnerske organizacije u projektu podržao projektne aktivnosti , što je posebno obradovalo „seniore“, te mu zahvaljujemo na dolasku.

Više slika pogledajte na poveznici