U okviru Projekta „Veselo, veselo seniori: socijalno uključivanje starijih osoba sa sela kroz učinkovite socijalne usluge“ dana 16.11.2021. u prostorijama restorana „Iva“ godine organizirana je edukativna radionica za članove obitelji korisnika projekta o zdravstvenim i/ili socijalnim aspektima/obilježjima specifičnim za starije osobe, mogućnostima pružanja pomoći, socijalnog uključivanja u zajednicu te podizanju kvalitete života starijih osoba.
Nakon uvodnog obraćanja voditeljice projekta, prigodno predavanje uz Svjetski dan šećerne bolesti pod nazivom „ŠEĆERNA BOLEST“ održala je viša medicinska sestra GORDANA ŠPOLJAR (Patronažna služba Krapinsko zagorske županije), sa zanimljivom Power point prezentacijom.
Prisutni su bili izuzetno zainteresirani za predavanje, postavljali su pitanja , uključivali se u raspravu, te davali prijedloge o temama za naredne edukativne aktivnosti i radionice.
Zahvaljujemo svim članovima obitelji, kao i svim zainteresiranim sugrađanima na dolasku i aktivnom sudjelovanju.
Restoranu Iva zahvaljujemo na ustupanju prostora i gostoprimstvu.

Više slika pogledajte na poveznici