U projektu „Psihosocijalna podrška i ortopedska pomagala u palijativnoj skrbi 2021“, osim palijativnih bolesnika, projektnim aktivnostima su obuhvaćeni i članovi njihovih obitelji. U proteklom tjednu organizirane su dvije informativne radionice o oblicima zbrinjavanja pacijenata tijekom bolesti, te mogućnostima posudbe ortopedskih pomagala, te o pravima koja se mogu ostvariti iz sustava socijalne i zdravstvene skrbi za palijativne bolesnike.

Radionice su održane u vijećnici Grada Pregrade, te u prostorima Restorana „Iva“ u Humu na Sutli , a pripremila ih je Vesna Liber, magistra med.techn., zaposlena u Patronažnoj službi Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije. Radionice su predviđene za članove obitelji, koji brinu o teško bolesnim osobama kako bi im se poboljšala kvaliteta života, te olakšale brojne tegobe.
U narednom periodu nastavit će se projektne aktivnosti provedbe edukativnih radionica, koje će pripremiti liječnik obiteljske medicine, psiholog i socijalni radnik.
Pozivamo zainteresirane članove obitelji da se prijave za sudjelovanje na informativnim radionicama voditeljici projekta na broj telefona 376-013 ili 099/7200-206.

Više slika pogledajte na poveznici.