U sklopu projekta „Veselo, veselo seniori“ – socijalno uključivanje starijih osoba sa sela kroz učinkovite socijalne usluge , kojeg provodi Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada, kontinuirano se organiziraju razne dnevne aktivnosti sa sudionicima projekta te obrađuju aktualne teme, usvajaju nova znanja, vještine.
Tema današnje dnevne aktivnosti bila je: „Virtualni posjet Maroku. Koordinatorica dnevnih aktivnosti pripremila je prezentaciju o Maroku te prisutne sudionike upoznala sa tradicijom, kulturom, gastronomijom, običajima i načinu života Marokanskog stanovništva.
Virtualno putovanje je bilo veoma dobro prihvaćeno od strane sudionika, te će ono ponavljati i za ostale zainteresirane sudionike projekta.

Više slika pogledajte na poveznici.