Za sudionike projekta „Veselo, veselo seniori“ – socijalno uključivanje starijih osoba sa sela kroz učinkovite socijalne usluge pripremljeno je u sklopu dnevnih aktivnosti virtualno putovanje – Posjet arapskom svijetu.

Sudionik projekta gospodin Franjo Kaučić pripremio je prezentaciju o arapskim zemljama koje je posjetio te prisutne sudionike upoznao sa tradicijom, kulturom, gastronomijom, običajima i načinu života arapskog stanovništva.

Virtualno putovanje je bilo veoma dobro prihvaćeno od strane sudionika, te će ono ponavljati i za ostale zainteresirane, također sa sudionicima projekta dogovorena su i nova virtualna putovanja.

Više slika pogledajte na poveznici.