Dana 19.10.2021. za sudionike projekta „Veselo, veselo seniori: socijalno uključivanje starijih osoba sa sela kroz učinkovite socijalne usluge“ GDCK Pregrada organiziran je odlazak u grad Rijeku – Svetište Trsat i posjet Fužinama.

Izlet je započeo vožnjom do Svetišta Gospe Trsatske gdje je prikazana Sveta misa za sve nakane sudionika, a potom je uslijedio obilazak Trsatskog Svetišta i Trsatskog kaštela, te ručak u Domu Crvenog križa Rijeka.

Po povratku kućama posjetili smo Fužine , prošetali oko jezera Bajer i organizirali malo osvježenje za sudionike.

Posjet Svetištu Trsat sa ručkom i osvježenjem za sudionike u cijelosti je financiran iz Europskog socijalnog fonda, odnosno iz proračuna projekta za 50 sudionika – osoba starijih od 65 godina sa područja Općina Desinić i Hum na Sutli te Grada Pregrade. Organizaciju izleta, vodstvo i pratnju sudionika odradio je projektni tim, uz asistenciju članova Volonterskog Kluba, te uz poštivanje svih propisanih mjera i preporuka za sprečavanje širenja virusa Covid-19, odnosno putovati su mogle isključivo osobe sa Covid potvrdama.

Više slika pogledajte na pov

eznici.