Prenosimo s mrežnih stranica LAG Zagorje-Sutla

U okviru projekta “Veselo, veselo, seniori: socijalno uključivanje starijih osoba sa sela kroz učinkovite socijalne usluge” proveden je natječaj za likovne i/ili literarne radove za dječje vrtiće, osnovne škole i srednju školu na području grada Pregrade, Desinića i Huma na Sutli (Dječji vrtić “Naša radost” Pregrada, Dječji vrtić Tratinčica Desinić, Dječji vrtić Balončica Hum na Sutli, Osnovna škola Janka Leskovara Pregrada, Osnovna škola Đure Prejca Desinić, Osnovna škola Viktora Kovačića Hum na Sutli, Srednja škola Pregrada).

Autori teksta LAG Zagorje-Sutla.

Kompletan tekst i katalog radova pogledajte na poveznici.