U sklopu projekta „Veselo, veselo seniori“ – socijalno uključivanje starijih osoba sa sela kroz učinkovite socijalne usluge , kojeg provodi Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada, kontinuirano se organiziraju razne dnevne aktivnosti sa sudionicima projekta te obrađuju aktualne teme, usvajaju nova znanja, vještine..

Za današnju dnevnu aktivnost organizirali smo kreativnu radionicu: izrada ruža od krep papira. Sudionica projekta, gospođa Ivanka Halamić pokazala je našim sudionicima kako izraditi ruže, te joj zahvaljujemo na trudu i izdvojenom vremenu.

Više slika pogledajte na poveznici.