Sa sudionicima projekta: „Veselo, veselo seniori: socijalno uključivanje starijih osoba sa sela kroz učinkovite socijalne usluge“ u sklopu dnevnih aktivnosti obilježen je Svjetski dan prve pomoći. Koordinatorica dnevnih aktivnosti pripremila je kratko predavanje o: ciljevima i pravilima prve pomoći, postupku na mjestu nesreće, procjeni stanja unesrećene osobe i postupku sa unesrećenom osobom. Također, pokazan je i slijed postupaka kod oživljavanja na lutki za vježbe.
Dnevna aktivnost dobro je prihvaćena od strane sudionika projekta, te će se po potrebi ponavljati za sve zainteresirane sudionike.

Više slika pogledajte na poveznici.