Dana 02.09.2021. za sudionike projekta „Veselo, veselo seniori: socijalno uključivanje starijih osoba sa sela kroz učinkovite socijalne usluge“ GDCK Pregrada organiziran je jednodnevni izlet i kupanje na otoku Krku – mjesto Omišalj.

Izlet sa ručkom i osvježenjem za sudionike u cijelosti je financiran iz proračuna projekta za 50 sudionika – osoba starijih od 65 godina sa područja općina Desinić i Hum na Sutli te grada Pregrade.

Organizaciju

izleta, vodstvo i pratnju sudionika odradio je projektni tim.

Više slika pogledajte na poveznici.