Lag – Zagorje Sutla u suradnji sa Gradskim društvom Crvenog križa Pregrada u okviru projekta “Veselo, veselo, seniori: socijalno uključivanje starijih osoba sa sela kroz učinkovite socijalne usluge” poziva zainteresirane na javne tribine na temu različitih aspekata socijalnih usluga za starije osobe.

Tribine će se održati:

06.09. 2021. Pregrada, Gradska vijećnica grada Pregrade u 18:00h

07.09. 2021. Desinić, Društvene prostorije iznad dječjeg vrtića u 18:00h

08.09.2021. Hum na Sutli, Velika dvorana Općine Hum na Sutli u 18:00h