Temeljem sklopljenog ugovora sa Gradskim društvom Crvenog križa Zaprešić, Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada organiziralo je ljetovanje za darivatelje krvi, volontere i ostale članove Crvenog križa u Centru za odmor i rekreaciju Selce, po vrlo pristupačnoj cijeni.

Ovu mogućnost ljetovanja koristi 56 odraslih osoba i 24 djece, s područja Općina Desinić i Hum na Sutli, te Grada Pregrade, u terminu od 15. kolovoza do 22. kolovoza 2021. godine.

Uz spomenute članove Crvenog križa omogućen je i boravak za 15 djece iz obitelji slabijeg socio ekonomskog statusa, sa troje i više djece. Troškove njihovog boravka, prehrane i prijevoza snosilo je Društvo „Naša djeca“ Pregrada uz pomoć donatora, Grad Pregrada podmirio je troškove boravka za dvije osobe, a Crveni križ Pregrada osigurao je pedagošku pratnju djece.

Ova informacija daje odgovor na netočnu objavu na Facebook profilu prijatelja Alojz Vuk, koji navodi da se ljetuje na trošak Crvenog križa. Crveni križ u svom proračunu nema predviđena ni osigurana sredstva za ljetovanje svojih članova, već oni podmiruju troškove sami.

Sve informacije o financijskom poslovanju na transparentan način objavljuju se na službenoj web stranici GDCK Pregrada (www.gdck-pregrada.hr) u skladu sa zakonskim odredbama i dostupne su javnosti.