Sudionicima projekta „Veselo, veselo seniori: socijalno uključivanje starijih osoba sa sela kroz učinkovite socijalne usluge“ kontinuirano se organiziraju razne dnevne aktivnosti na kojima se obrađuju aktualne teme.

S dolaskom visokih ljetnih temperatura većinu tema dnevnih aktivnosti posvetili smo zaštiti od vrućine i zdravoj i kvalitetnoj prehrani tokom visokih temperatura. Koordinatorica dnevnih aktivnosti obradila je sa sudionicima projekta znakove prepoznavanja toplinskog udara i kako se zaštititi od toplinskog udara te na koji način zbrinuti unesrećenu osobu i kako prepoznati razliku između toplinskog vala i toplinskog udara.

Dnevne aktivnosti organizirane su u prostorijama GDCK Pregrada sa manjim brojem sudionika uz poštivanje svih mjera i preporuka za suzbijanje i sprečavanje širenja bolesti uzrokovane virusom COVID-19, te uz korištenje zaštitnih sredstava. Dio aktivnosti provedeno je na otvorenom prostoru, a dio putem telefona u obliku savjetovanja i razgovora.

Svakodnevno se provodi jedna od veoma važnih aktivnosti Projekta – prijevoz osoba iznad 65 godina starosti: kod liječnika, u bolnicu, trgovinu, ljekarnu, poštu i ostale institucije, kao i na organizirane dnevne aktivnosti. Po potrebi se vrši obilazak osoba , uključenih u Projekt, na njihovim kućnim adresama uz dostavu lijekova i potrebnih namirnica. Uz već uobičajene prijevoze kroz projekt pojačali smo i prijevoz sudionika projekta na cijepljenje protiv oboljenja od virusa Covid-19 kod njihovih obiteljskih liječnika u Pregradi i Humu na Sutli, čime smo se dodatno uključili u prevenciju širenja i suzbijanja virusa.

Više slika pogledajte na poveznici.