Našim sudionicima projekta „Veselo, veselo seniori“ – socijalno uključivanje starijih osoba sa sela kroz učinkovite socijalne usluge kontinuirano se organiziraju razne dnevne aktivnosti te obrađuju aktualne teme, usvajaju nova znanja i vještine.

Za današnju dnevnu aktivnost, koordinatorica dnevnih aktivnosti, osmislila je igru pantomime kako bi se sudionici dnevnih aktivnosti imali priliku kreativno izraziti. Igra je dobro prihvaćena od strane sudionika projekta te će se po potrebi ponavljati uvažavajući sve epidemiološke mjere i preporuke..

Više slika pogledajte na linku