Omco Croatia (samo za zaposlenike), akcija darivanja krvi u tijeku.

Dragi darivatelji i svi koji žele postati: podsjećamo vas na sutrašnju akciju darivanja krvi 16.04.2021. (petak) Vijećnica Grada Pregrade- u vremenu od 10:00 – 13:30 sati I 14:00-18:00
Akcija će se održati uz poštivanje najviših higijenskih standarda prema preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te propisanih mjera za sprječavanje i suzbijanje infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi u HZTM, te trenutnom epidemiološkom situacijom.
Čekamo Vas! Dođite, vidimo se.