Na prijedlog GDCK Pregrada volonteru MATIJI RUSOVANU iz Pregrade dodijeljena je Zahvalnica Grada Pregrade za volonterski rad.

Informacije o Matijinom volontiranju na aktivnostima Crvenog križa i ostvarenim volonterskim satima nalaze se na našim ranijim objavama.

Zahvaljujemo Gradu na Zahvalnici, a Matiji upućujemo čestitke!