Sudionicima projekta „Veselo, veselo seniori“ – socijalno uključivanje starijih osoba sa sela kroz učinkovite socijalne usluge organiziran je 07.04.2021. u sklopu dnevnih aktivnosti povodom dana Grada Pregrade razgled grada.

Koordinatorica dnevnih aktivnosti ispričala je sudionicima povijest grada i predstavila najpoznatije znamenitosti Pregrade: crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije, župni dvor, Trg Gospe Kunagorske, ljekarnu Adolfa Thierrya, zgradu Muzeja Zlatka Dragutina Tuđine i Gradske knjižnice.

Povodom razgleda grada sudionica projekta gospođa Katarina Čuček napisala je prigodnu pjesmu o Pregradi te joj od srca zahvaljujemo.

Na dnevnoj aktivnosti posjetili su nas i naši parteri na projektu Grad Pregrada
– gradonačelnik Marko Vešligaj sa suradnicima.

Razgled grada je dobro prihvaćen od strane sudionika, te će se ponavljati i za ostale zainteresirane korisnike, uvažavajući sve epidemiološke mjere i preporuke.