Od dana 01. travnja 2021. godine započinje provedba Projekta „Žene za Zagorje II“ čiji je nositelj GDCK Krapina, a GDCK Pregrada jedan je od partnera koji zapošljava žene iz evidencije nezaposlenih osoba kod Zavoda za zapošljavanje, za pomoć i podršku starih i nemoćnih osoba.

Danas su potpisani ugovori o radu sa 15 žena, koje će brinuti o 90 korisnika projekta s područja Općine Desinić, Općine Hum na Sutli i Grada Pregrade. Potpisivanju ugovora nazočili su i gradonačelnik Grada Pregrade gospodin Marko Vešligaj, načelnik Općina Hum na Sutli gospodin Zvonko Jutriša i načelnik Općine Desinić Zvonko Škreblin, te kao partneri u projektu dali podršku novozaposlenim osobama i izrazili zadovoljstvo sa projektnim aktivnostima koje će starijim i nemoćnim stanovnicima biti od velike pomoći .

Zaposlene žene će raditi na aktivnostima potpore i podrške osobama starijim od 65 godina i invalidnim osobama pružajući im pomoć u dostavi namirnica, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora, posuđa i rublja, pomoć pri oblačenju i svlačenju, pomoć kod brige o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), podršku kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, te pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima, te interesima korisnika.

Svaka zaposlena žena pružat će potporu za 6 korisnika, koje će obilaziti više puta tjedno, a odabir krajnjih korisnika, odnosno starijih osoba u nepovoljnom položaju , kojima je takav vid pomoći i podrške potreban, izvršen je zajedno sa partnerima u projektu na području djelovanja GDCK Pregrada – Grad Pregrada, Općina Desinić, Općina Hum na Sutli, te Podružnica Centra za socijalnu skrb Pregrada.