GDCK Krapina potpisalo je ugovor o provođenju projekta „Žene za Zagorje II“, koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, u kojem je GDCK Pregrada u svojstvu partnera. Projekt će se provoditi na području Grada Pregrade, te Općine Desinić i Općine Hum na Sutli.
Jedan od ciljeva projekta je zapošljavanje nezaposlenih žena pa će tako u GDCK Pregrada biti zaposleno 15 žena u trajanju od 12 mjeseci. Zaposlene žene pružat će potporu i podršku za 90 krajnjih korisnika – osoba u nepovoljnom položaju starijih od 65 godina ili sa invaliditetom.
U slijedećem tjednu od 22. do 27. ožujka vršimo obilazak osoba u nepovoljnom položaju radi uzlaska u projekt, koji kreće u provedbu od 1. travnja 2021. godine, a prema spisku i prijavama od strane partnera u projektu, te korisnika iz ranije provođenih projekata.
Isto tako u navedenom terminu zaprimaju se i prijave od strane samih potencijalnih korisnika, koje se mogu izvršiti i putem telefona broj 099 6329-223.