Povodom međunarodnog dana žena u sklopu projekta „Veselo, veselo seniori“ organizirana je prigodna dnevna aktivnost. Pozvane su sudionice projekta iz Općina Hum na Sutli i Desinić i grada Pregrade te je za njih pripremljen zanimljiv sadržaj.

Na početku je organizator prijevoza/vozač podijelio sudionicama mali poklon, nakon toga je koordinatorica dnevnih aktivnosti održala kratku prezentaciju o položaju žena kroz povijest.

Pravo iznenađenje je bio dolazak našeg sudionika projekta gospodina Ivana Kroga koji je odsvirao i otpjevao nekoliko pjesma i gradonačelnika grada Pregrade gospodina Marka Vešligaja koji je podijelio karanfile, na čemu im zahvaljujemo.

Također zahvaljujemo i gospođi Katarini Čuček koja je naslikala lijep crtež i njime čestitala dan žena.