Dva volonterska mobilna tima sa 8 pripadnika prošlog vikenda pomagala su potresom pogođenom stanovništvu u Sisku. Odrađivali su se poslovi dostave prehrambenih namirnica i higijenskih artikala po okolnim selima, dostava i raspodjela toplih obroka u kontejnerskim naseljima u Sisku , te poslovi slaganja i pakiranja u skladištu Crvenog križ.
Od srca zahvaljujemo volonterima Ivani, Emini i Ines, te zaposlenicima GDCK Pregrada na iskazanoj solidarnosti prema postradalom stanovništvu Siska, te na marljivo obavljenim volonterskim zadacima.