Za sudionike projekta „Veselo, veselo seniori“ – socijalno uključivanje starijih osoba sa sela kroz učinkovite socijalne usluge pripremljeno je u okviru dnevnih aktivnosti virtualno putovanje – Posjet Rumunjskoj. Koordinatorica dnevnih aktivnosti pripremila je kratku prezentaciju a sudionica dnevnih aktivnosti gospođa Rodika Štapek, rodom iz Rumunjske, ispričala je kako je tekao život u Rumunjskoj. Virtualno putovanje je bilo veoma dobro prihvaćeno od strane sudionika, te će ono ponavljati i za ostale zainteresirane korisnike , uvažavajući epidemiološke mjere i preporuke.