U sklopu projekta „Veselo, veselo seniori“ – socijalno uključivanje starijih osoba sa sela kroz učinkovite socijalne usluge , kojeg provodi Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada, kontinuirano se organiziraju razne dnevne aktivnosti sa sudionicima projekta te obrađuju aktualne teme, usvajaju nova znanja, vještine, te upoznavanje sa virtualnim svijetom i naprednim tehnologijama.
Tema jučerašnje dnevne aktivnosti bila je crtanje i slikanje. Sudionici dnevnih aktivnosti su zajedno sa koordinatoricom dnevnih aktivnosti nacrtali i naslikali nekoliko radova, te se tako umjetnički izrazili.