Danas u 11:15 h slušajte Radio Zlatar na frekvenciji 97,9 MHz i saznajte sve o aktivnostima provođenja projekta „Veselo, veselo seniori: socijalno uključivanje starijih osoba sa sela kroz učinkovite socijalne usluge“ kojeg provodi GDCK Pregrada za stanovnike Pregrade, Desinića i Huma na Sutli.