U prošlom tjednu pojavila se potreba za volontiranjem u šatorskoj kuhinji HCK u Petrinji pa su u ekipi pomoćnih kuhara petodnevnu smjenu odradili volonteri iz GDCK Krapina, Stubica i Pregrada. Iz GDCK Pregrada u ekipi se nalazio zaposlenik Ivan i volonter Božo iz Huma na Sutli. Obavljali su se poslovi podjele toplih obroka, te pripreme i podjele toplih napitaka, kao i poslovi u skladištu Hrvatskog Crvenog križa. Zahvaljujemo svima na iskazanoj solidarnosti za potrebe postradalog stanovništva, kao i na strpljivom radu na veoma niskim temperaturama.