U sklopu projekta „Veselo, veselo seniori“ – socijalno uključivanje starijih osoba sa sela kroz učinkovite socijalne usluge , kojeg provodi Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada, kontinuirano se organiziraju razne dnevne aktivnosti sa sudionicima projekta te obrađuju aktualne teme, usvajaju nova znanja, vještine, te upoznavanje sa virtualnim svijetom i naprednim tehnologijama.
Tema jučerašnje dnevne aktivnosti bila je utjecaj prehrane na krvne vrijednosti. Sudionici dnevnih aktivnosti su zajedno sa našom volonterkom Vesnom Glas i koordinatoricom dnevnih aktivnosti razgovarali o zdravoj i kvalitetnoj prehrani, nakon čega je uslijedilo mjerenje šećera i kolesterola u krvi te tlaka. Akcija mjerenja održana je uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

Također ovim putem još jednom pozivamo naše sugrađane sa područja Pregrade, Desinića i Huma na Sutli, starijih od 65 godina da nam se jave ukoliko žele biti sudionici projekta „Veselo, veselo seniori“.