U sklopu projekta „Veselo, veselo seniori“ – socijalno uključivanje starijih osoba sa sela kroz učinkovite socijalne usluge, kojeg provodi Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada, kontinuirano se organiziraju razne dnevne aktivnosti sa sudionicima projekta te obrađuju aktualne teme te usvajaju nova znanja, vještine, te upoznavanje sa virtualnim svijetom i naprednim tehnologijama.
Tema današnje dnevne aktivnosti bila je: Osnove korištenja modernih tehnologija. Sudionici dnevnih aktivnosti su zajedno sa našim volonterom Darijem Hunskim i koordinatoricom dnevnih aktivnosti naučili kako se koristiti tabletom, slikati slike, napraviti „selfie“, pretraživati Internet….
Na današnjim dnevnim aktivnostima posjetili su nas i naši parteri na projektu Grad Pregrada – gradonačelnik Marko Vešligaj i viša stručna suradnica u Gradu Pregrada Marija Marjanović. Sudionici projekta pokazali su im koja znanja i vještine su usvojili preko tableta te s njima napravili nekoliko „selfia“.