Hrvatski Crveni križ u sklopu Projekta „Vaš dar za pravu stvar“ osigurao je pakete hrane za korisnike zajamčene minimalne naknade, starije od 65 godina , kao pomoć zbog izbijanja epidemije COVID-19. U GDCK Pregrada pristiglo je 28 paketa, koliko je i evidentiranih korisnika zajamčene minimalne naknade starijih od 65 godina na području Pregrade, Huma na Sutli i Desinića.

U periodu od 09.02.2021. do 15.02.2021. paketi su dostavljeni korisnicima na kućne adrese.