30. siječnja 2021. g. volonterski tim GDCK Pregrada od 10 članova boravio je na potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke Županije. Volonteri su pomagali na poslovima oko smještaja evakuiranog stanovništva, na dostavi prehrambenih namirnica higijenskih artikala po selima oko Siska i Petrinje, te na poslovima slaganja, sortiranja i otpreme humanitarne pomoći u skladištu Crvenog križa u Petrinji.
Od srca zahvaljujemo volonterima Davorki, Nevenki, Grozdani, Iveku, Ljubici, Ivani, Ivici, Ines i Martini na iskazanoj solidarnosti prema postradalom stanovništvu Siska i Petrinje, te na marljivo obavljenim volonterskim zadacima.