GDCK Pregrada i dalje kontinuirano od građana i pravnih osoba prikuplja pomoć za osobe stradale u potresu, a iz skladišta u Petrinji, Sisku i Glini dobivaju se informacije koji artikli su potrebni, odnosno koliko se prostora oslobodilo za prihvat novih donacija. Budući da smo zaprimili veću količinu pelena za odrasle osobe, gumenih čizama i baterija isto je proslijeđeno u Petrinju sa kombijem poduzeća Gotra logistika d.o.o. iz Pregrade.
Zahvaljujemo svim donatorima na vrijednim donacijama, poduzeću Gotra logistika d.o.o. na izvršenom prijevozu do Petrinje, te vrijednim volonterima koji pomažu u slaganju i pakiranju pomoći za postradale.