Posebno nas veseli što je u prvom ovogodišnjem ciklusu akcija darivanja krvi pristupilo čak 16 novih darivatelja, a to su:

 • Andreja Lovrenšćak iz Bušina,
 • Darko Lovrenšćak iz Bušina,
 • Nenad Stiplošek iz Pregrade,
 • Helena Štimac iz Desinića,
 • Goran Vuk iz Pregrade,
 • Arijana Krizmanić iz Huma na Sutli,
 • Suzana Krizmanić iz Huma na Sutli,
 • Anita Šurbek iz Huma na Sutli,
 • Leo Filipčić iz Pregrade,
 • Igor Kantoci iz Bedekovčine,
 • Ivan Kušar iz Gornje Plemenšćine,
 • Tamara Leskovar iz Pregrade,
 • Filip Mežnarić iz Pregrade,
 • Marko Posilović iz Đurmanca,
 • Gabrijel Škreblin iz Pregrade i
 • Milena Vukmanić iz Pregrade.

Zahvaljujemo na dobroti i humanosti sa željom da budete dobrog zdravlja , kako bi i ubuduće mogli dati svoj doprinos u spašavanju ljudskih života!