Dana, 15.01.2021. godine održana je izborna Skupština Gradskog društva Crvenog križa Pregrada. Na sjednici je razriješen dosadašnji saziv Skupštine i konstituiran novi saziv za mandatno razdoblje 2021. – 2024. godine.

Temeljem Statuta GDCK Pregrada saziv Skupštine broji 15 članova, a to su:

 • Mirjana Margetić Marić,
 • Božena Krsnik,
 • Mladen Podboj,
 • Matija Bešenski,
 • Tanja Očko Krsnik,
 • Ivica Matejaš,
 • Nikolina Ljubić,
 • Grozdana Drašković,
 • Karmenka Blažun Beber,
 • Vesna Zajec,
 • Marija Firšt,
 • Stjepan Gmajnić,
 • Štefica Pasarić,
 • Daliborka Skosples i
 • Danica Vešligaj.

Dosadašnja predsjednica GDCK Pregrada Mirjana Margetić Marić i u novom sazivu imenovana je predsjednicom, a za podpredsjednike su izabrani Božena Krsnik i Matija Bešenski.
Odbor GDCK Pregrada broji 5 članova, a čine ga predsjednik, 2 podpredsjednika i još 2 člana a to su Tanja Očko Krsnik i Daliborka Skosples.

Nadzorni odbor broji 3 člana, a to su: Stjepan Gmajnić, Marija Firšt i Andrea Cobović – vanjska stručna osoba.

Na sjednici su izabrana i 3 člana u Skupštinu Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije i to: Mirjana Margetić Marić, Božena Krsnik i Daliborka Skosples, te 1 član u Skupštinu Hrvatskog Crvenog križa – Štefica Pasarić.

Sjednica Skupštine održana je u skladu sa svim preporučenim epidemiološkim mjerama.