U vremenu od 9. do 14. siječnja 2021. godine interventni tim GDCK Pregrada boravio je na potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke Županije.

Volonteri su svakodnevno pomagali i bili na usluzi evakuiranom stanovništvu u sportskoj dvorani, školi i kontejnerskom naselju na podjeli toplih obroka i dostavi i nabavci lijekova i higijenskih potrepština. U sastavu tima nalazila se i volonterka Valentina – socijalni pedagog, koja je kompetentna za pružanje psiho-socijalne podrške osobama u kriznim situacijama.

Od srca zahvaljujemo Valentini, Josipu, Iveku, Dragutinu i Ivanu na iskazanoj dobroti i solidarnosti