Članovi FM SDP Pregrada te članovi SDP Pregrada u suradnji sa Crvenim križem Pregrada, također su se priključili akciji sakupljanja potrepština za ljude pogođene potresom u Sisku, Petrinji i okolici.
Još jednom se svima zahvaljujemo na donacijama!