GDCK Pregrada danas je preuzelo novo službeno vozilo, Dacia Duster 4×4, u cijelosti financirano kroz projekt „Veselo, veselo seniori” – socijalno uključivanje starijih osoba sa sela kroz učinkovite socijalne usluge“, Europskog socijalnog fonda.

Vozilo će se koristiti za potrebe provedbe svih projektnih aktivnosti, a posebno za prijevoz sudionika projekta na organizirane dnevne aktivnosti, kod liječnika, u nabavku namirnica i lijekova i za ostvarivanje prava u institucijama (HZZO, HZMO, Centar za socijalnu skrb, Ured državne uprave, Pošta, banke itd.). Sa poboljšanjem opće epidemiološke situacije planiran je i prijevoz sudionika u posjet rodbini, obilazak groblja, kraće izlete i vjerska okupljanja.
Sretni smo što su, nabavkom vozila ovih karakteristika, u potpunosti otklonjene dosadašnje poteškoće svladavanja naših zahtjevnih terena.